Verš ze dne

Ámos 5:4
Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!