Verš ze dne

Římanům 15:1
My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.