Verš ze dne

Filipským 4:13
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.