Verš ze dne

1 Timoteovi 5:3
Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné.