Verš ze dne
1 Tesalonickým 5:16
Vždycky se radujte.