Verš ze dne
Jan 6:20
ale on jim řekl: "To jsem já, nebojte se!"