Verš ze dne
Skutky Apoštolské 17:27
aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z nás.