Verš ze dne

Filipským 4:13
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.