Verš ze dne

Matouš 6:14
Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.