Verš ze dne

Marek 9:23
"‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno."