Verš ze dne
Přísloví 4:27
Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla!