Verš ze dne

Izajáš 40:29
On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.