Verš ze dne

Efezským 4:26
"Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.