Verš ze dne

Žalmy 71:9
Nezavrhuj mě, když věkem sešlý jsem, když síly pozbývám, neopouštěj mě!