Verš ze dne
Přísloví 14:21
Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá.