Verš ze dne

Galatským 5:22
Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,