Verš ze dne
Římanům 8:1
A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.