Verš ze dne
Galatským 4:19
Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.