Verš ze dne
Efezským 4:25
Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla!