Verš ze dne

1 Mojžíšova 6:22
Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.