Verš ze dne
Koloským 2:15
V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!