Verš ze dne

Efezským 6:24
Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.