Verš ze dne
Žalmy 121:7
Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání.