Verš ze dne

Efezským 4:15
Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou.