Verš ze dne
Žalmy 80:7
U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá.