Verš ze dne
Žalmy 139:9
Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým,