Verš ze dne

Žalmy 26:20
O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine,