Verš ze dne

Galatským 1:3
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,