Verš ze dne

Židům 2:18
Protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami.