Verš ze dne

Filipským 4:20
Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen.