Verš ze dne

Přísloví 1:1
Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem,