Verš ze dne

1 Petrův 5:6
Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.