A A A A A

Verš ze dne

Římanům 6:3
Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti?