Verš ze dne

Koloským 1:17
a on je přede vším a jím všechno stojí.