Verš ze dne

Žalmy 90:14
Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím ať zpíváme do konce života!