Verš ze dne

Jan 6:68
"Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života