Stihove dana

Psaumes 71:9
Ne zabaci me u starosti: kad mi malakšu sile, ne zapusti me!