Stihove dana
2 Korinæanima 5:21
Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.