Stihove dana

Efežanima 6:24
Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.