Stihove dana

Rimljanima 14:1
Slaboga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima.