Stihove dana

Rimljanima 15:1
Mi jaki treba da nosimo slabosti slabih, a ne da sebi ugađamo.