Stihove dana
Galaæanima 4:19
dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama.