Stihove dana

Izreka 1:1
Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog: