Stihove dana

Psalmi 139:9
Uzmem li krila zorina pa se naselim moru na kraj