Stihove dana

Galaæanima 4:4
A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan