Stihove dana

Izreka 11:25
Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.