Stihove dana

Filipljanima 4:13
Sve mogu u Onome koji me jača!