Stihove dana

Efežanima 4:15
Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,