Stihove dana
Efežanima 4:22
da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,