Stihove dana
Ivanu 6:20
a on će njima: "Ja sam! Ne bojte se!"