Stihove dana

Plač Jeremijin 5:21
Vrati nas k sebi, Jahve, obratit ćemo se, obnovi dane naše kao što nekoć bijahu.