Stihove dana

Postanka 6:22
Noa učini tako. Sve kako mu je Bog naredio, tako je izvršio.