Stihove dana
Kološanima 1:17
on je prije svega i sve stoji u njemu.