Stihove dana
Psalmi 86:6
Slušaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.