Stihove dana

Djela Apostolska 3:19
Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši