Stihove dana

Galaæanima 5:24
Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama.