Stihove dana

Izaija 40:29
Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.