Stihove dana

Ivanu 1:4
u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;