Stihove dana

Psalmi 97:12
Radujte se, pravednici, u Jahvi, slavite sveto ime njegovo!