Stihove dana

Marku 9:23
Nato mu Isus reče: "Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!"