Verse of Day

Philippians 2:1
ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϬⲢⲞ ⲚϨⲎⲦ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲈⲚϨⲎⲦ.