Verse of Day

Matthew 7:13
ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲠⲨⲖⲎ ⲈⲦϪⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲤⲞⲨⲞϢⲤ ⲚϪⲈϮⲠⲨⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ϤⲞⲨⲈⲤⲐⲰⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲰⲒⲦ ⲈⲦϬⲒ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲞϢ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ.