Verse of Day

Romans 6:17
ⲠϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲎⲠ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲠⲒⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲤⲂⲰ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϮ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ.