Verse of Day

Matthew 7:12
ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ⲚⲰⲞⲨ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ.