Bersikulo sa Adlaw

Salmo 69:30
¶ Pagadayegon ko ang ngalan sa Dios uban sa usa ka awit, Ug pagapadakuon siya uban sa pagpasalamat.