Bersikulo sa Adlaw

James 5:20
pahibaloa siya nga bisan kinsang tawhana nga makapabalik sa makasasala gikan sa pagkahisalaag niini sa iyang dalan, magaluwas sa kalag niini gikan sa kamatayon ug magatabon siyag daghang mga sala.