Bersikulo sa Adlaw

Filipos 4:20
¶ Ngadto sa atong Dios ug Amahan, ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen.