Стих на деня

Ефесяни 4:25
Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.