Стих на деня

Битие 1:1
В начало Бог създаде небето и земята.