Стих на деня

Галатяни 5:22
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,