Стих на деня

Римляни 6:23
Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.