Стих на деня
Римляни 16:27
на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа до века. Амин.