Стих на деня

Исая 40:29
Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.