Стих на деня

Марко 9:23
А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.