Стих на деня

Матей 6:14
Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.