Стих на деня

Притчи 11:25
Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.