Стих на деня

Притчи 1:1
Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,