Стих на деня

Ефесяни 4:15
но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,