Стих на деня

Плач Еремиев 5:21
Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; Обнови дните ни както изпърво, -