Стих на деня

Евреи 13:17
бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте [им] се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за [тях]), за да изпълнят това [бдение] с радост, а не с въздишане; защото [да бдят с въздишане] не [би било] полезно за вас.