Verse of Day

Amos 5:4
Защото така казва Господ на Израилевия дом: Потърсете Ме и ще живеете;